Taken verdelen in subtaken in Odoo

Binnen Odoo kan binnen de module Projecten de werkzaamheden worden verdeeld in verschillende subtaken. Indien er gewerkt wordt met verschillende medewerkers met specialismen kan het voorkomen dat een taak verder moet worden onderverdeeld in deelopdrachten of deeltaken. Indien de taak complex wordt, kan dit uiteraard als een afzonderlijk project worden aangestuurd, maar indien men nauwkeurig wilt bijhouden welke specialismen/medewerkers hoeveel tijd aan welke taken hebben besteed aan het opsplitsen in deeltaken handig zijn.

Bewaar de eenvoud

De kracht van de Projecten module van Odoo is nu juist dat dit een eenvoudige oplossing is. Door te gaan werken met deeltaken is het risico vrij groot dat er zoveel tijd en werk wordt gestopt in het administratief aansturen, dat dit zijn doel voorbijschiet. Het is dus erg belangrijk eerst goed te onderzoeken of deze module voor uw aansturing waarde toevoegt.

Als binnen uw bedrijf bijvoorbeeld verschillende afdelingen afzonderlijk rapporteren op de voortgang van hun taken. Dan is het handig om een taak op te splitsen in verschillende activiteiten welke een afdeling moet uitvoeren.

Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een software module: Dient eerst een functionele consultant de wensen (requirements) van de klant te verzamelen en uit te zoeken of de oplossing voor de klant wel goed is. Na het opstellen van de wensen zoomt de technische consultant in het maken van de module. Als men binnen het bedrijf de planning en de werkzaamheden van deze activiteiten afzonderlijk plant, dan is het logisch om de hoofdtaak het realiseren van de wens van de klant binnen het project te splitsen in 2 deeltaken, 1 voor de functionele consultant en 1 voor de technische consultant. Dit om even aan te geven op welke wijze conceptueel het splitsen van taken kan worden ingezet.

Meer over projecten in Odoo

Een taak verdelen

Een taak binnen Odoo kan worden onderverdeeld in deeltaken door naar het tabblad onderliggende taken te gaan.

Binnen dit overzicht kan eenvoudig nieuwe subtaken worden toegevoegd.

De subtaken zijn dan zichtbaar als deeltaak van de hoofdtaak en worden afzonderlijk in de kanban weergave van het project van Odoo zichtbaar gemaakt.

Vanaf een deeltaak kan vlot naar de hoofdtaak worden gegaan en deze is zichtbaar bij de deeltaak.

Bewaking van deeltaken

De plandatum en de fase waarin de deeltaken zich bevinden kan vanaf de hoofdtaak worden gezien. Dit maakt de aansturing van het project eenvoudig.

De deeltaken kunnen in principe op afdelingsniveau als een normale taak worden ingepland en de uren kunnen worden geregistreerd. De afdelingsplanning is gekoppeld aan de project planning van de klant.

Indien de deadline van taken niet worden gehaald, zullen de taken rood worden in het overzicht en kunnen uw project managers of account managers hierop actie nemen.

Projecten in Odoo gewoon doen

De projecten module van Odoo is gewoon goed en eenvoudig u kunt ermee vlot aan de slag en simpelweg uw medewerkers plannen en de uren bewaken.

Met onze aanvullende module kunt u eventueel de verdeling van projecten en taken hierbinnen verfijnen door gebruik te maken van deeltaken.

Neem contact met ons op, zodat wij voor u kunnen inventariseren of dit een goede aanvulling is.

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo