Service opdrachten in Odoo

Een service opdracht bevat de omschrijving van de werkzaamheden welke op de verschillende producten welke bij uw klanten zijn geinstalleerd dienen te worden uitgevoerd. Binnen Odoo hebben wij de afwikkeling van deze service opdrachten eenvoudig gemaakt. Deze module wordt voornamelijk gebruikt door installatiebedrijven en productiebedrijven welke klant bij ons zijn.

Afhankelijkheden voor service opdrachten

Onze module serviceopdrachten is zodanig ontworpen dat u werkzaamheden uitvoert op serviceobjecten welke bij de klant staan geïnstalleerd. Aan deze serviceobject kunt u eigenschappen hangen.

U kunt tevens automatisch serviceopdrachten door Odoo laten aanmaken aan de hand van onderhoudsplannen welke u op de serviceobject definieert. In dat geval zullen de serviceopdrachten of werkopdrachten automatisch in het overzicht “Te verwerken” opdrachten verschijnen.

Hierbinnen beschrijven wij het handmatig aanmaken van een werkopdracht voor werkzaamheden.

Vertel mij meer over serviceobjecten Vertel mij meer over onderhoudsplannen
Service Objecten in odoo

Handmatig aanmaken van een werkopdracht

In Odoo kan naast het automatisch aanmaken van service opdrachten aan de hand van onderhoudsplannen deze ook vanaf de klant met de hand worden aangemaakt.

Ga hiervoor naar het tabblad serviceobject van de klant en druk op de knop aanmaken service opdracht. De betreffende serviceopdracht wordt aangemaakt met de daarbijbehorende service object waar de opdracht betrekking op heeft. Eventueel kunnen de benodigde materialen worden ingevoerd en kan extra service informatie worden ingevuld. Deels zal deze info uiteraard uit het service object worden geleverd.

Indien nodig kan er een uitdraai van het werkopdracht worden gemaakt, echter in de meeste gevallen zal de opdracht elektronisch worden doorgegeven aan de betreffende monteur.

Administratieve afhandeling van de service opdracht

De monteur voert zijn werkzaamheden uit op de werkopdracht. In principe kunnen hier verschillende acties worden gekozen.

Er kan een verkooporder worden aangemaakt indien de klant een verdere specificatie van de werkzaamheden wenst en er eventueel een offerte dient te worden uitgebracht. In dat geval zal de werkopdracht aan de hand van een verkoopordernummer worden uitgevoerd.

De werkopdracht kan worden geannuleerd als blijkt dat de service opdracht niet hoeft te worden uitgevoerd.

Er kan handmatig een factuur worden aangemaakt als blijkt dat er teveel uitzonderingen of onduidelijkheden zijn op de werkopdracht.

In de meeste gevallen zal de werkopdracht gereed worden gemeld, waarbij de monteur de gelegenheid krijgt om werkzaamheden welke niet zijn uitgevoerd niet gereed te melden. Aan de hand van de gereedmelding kan er meteen een factuur worden aangemaakt in Odoo. In het voorbeeld betreft het een concept factuur en dan zal het normale facturatieproces in Odoo worden doorlopen.

Odoo een goede oplossing voor afhandeling van service

U ziet dat met deze module u vlot werkopdrachten en/of serviceopdrachten in Odoo kunt afwikkelen.

In het genoemde voorbeeld dient u handmatig de opdracht aan te maken en wordt de factuur als concept aangemaakt. Dit zou ook nog kunnen worden versneld.

Stop dus met het communiceren per telefoon, mail, excel of verschillende software oplossingen om uw service afdeling administratief te ondersteunen.

Kies voor de eenvoudige oplossing in Odoo

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo