Projecten in Odoo

Een fantastische oplossing in Odoo is de module projecten. Hierbinnen worden projecten aangemaakt en beheerd. De uren kunnen worden geregistreerd en deze worden gekoppeld aan taken binnen een project, waarbij de klant kan worden gefactureerd gebaseerd op de project voortgang of de besteedde uren. Naast verschillende specifieke aanpassingen hebben wij voor onze klanten enkele handige generieke aanpassingen van de module uitgevoerd.

Wat is een project?

Volgens Prince2 is een project

“Een project is een tijdelijke management omgeving die is opgezet met het doel één of meer zakelijke producten op te leveren volgens een overeengekomen Business Case.”.

Relevant voor Odoo is dat het een tijdelijke omgeving is. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zullen de werkzaamheden zijn vastgelegd in de bedrijfsprocessen van de klant. Hetgeen wij voor onze klanten uitvoeren en optimaliseren. (bedrijfsscan van de processen)

Tevens is er een soort Business Case, de reden om het project uit te voeren. Dit kan zijn een wettelijke eis, een kans in de markt of een aanpassing van een software product, etc. De verwachting is dat de afronding van het project voordelen oplevert en de doelstelling van het managen van projecten is om de voordelen hoger te laten zijn dan de nadelen en inzicht te blijven behouden of een implementatie nog steeds zinvol is.

Een project dient te worden gemanaged, waarbij de taken en de resources dienen worden beheerd en gepland. Dit kan perfect met Odoo (Projecten in Odoo)

Taken hebben een fase welke aangeeft dat de taak is voltooid

De Odoo klanten welke bij ons de module projecten gaan implementeren krijgen bij ons bepaalde standaard aanvullingen, omdat wij geleerd hebben middels onze implementaties dat deze handig zijn.

In de fase kan worden aangegeven of de taak bij de betreffende fase is afgesloten. Indien een taak op de fase wordt gezet, dan wordt het veld afsluitdatum aangepast voor het tijdstip dat de taak wordt afgesloten. Dit is handig voor managementrapportages.

Aan de hand van de afsluitdatum verzorgen wij automatische archivering van taken, zodat het aantal taken en projecten in het overzicht behapbaar blijven en wij u een goede performance kunnen blijven garanderen.

Taken krijgen een uniek nummer

Taken krijgen een unieke referentie bij onze klanten, zodat dit nummer in management overzichten, intern met klanten en leveranciers kan worden gecommuniceerd.

Dit houdt de communicatie binnen een project tussen de taken eenvoudig

Taken krijgen een uniek nummer in Odoo

Taken hebben een contactpersoon

De taken in Odoo krijgen een contactpersoon. Dit is in de meeste gevallen de functionele eigenaar van de taak. Deze heeft een direct belang bij de uitvoering van de taak. Dit in tegenstelling tot de persoon welke is toegewezen aan de taak. Deze is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van een taak.

Taken krijgen een contactpersoon welke indiener is van een taak

Taken krijgt prio gebaseerd op 4 sterren

Binnen de standaard van Odoo kan een taak de priority normaal of hoog krijgen. Dit is voor de meeste projecten niet altijd afdoende en daarom hebben wij gekozen voor een 4 sterren systeem, namelijk 1 Een keer doen als we tijd hebben, 2 Normal , 3 Belangrijk, 4 Critical.

Onze klanten geven aan met dit systeem goed te kunnen werken.

Taken krijgen prioriteiten gebaseerd op 4 sterren in Odoo

Heb je een project beheer deze binnen Odoo

Vanaf de standaard heeft Odoo een goede oplossing om projecten te beheren en graag helpen wij u met het opzetten van deze module in Odoo.

Indien u dit aanvult met onze extra modulen dan heeft u een oplossing waarbij u projecten kunt realiseren zonder dat u veel tijd hoeft te besteden aan de administratieve aansturing ervan.

U werkt eenvoudig!!

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo