Inkopen op order

Met inkopen op order binnen Odoo kunt u:

  • De voortgang van een order volgen en monitoren.
  • Het order en/of project resultaat goed bepalen.

 

Voor handelsbedrijven zonder eigen voorraad is dit de belangrijkste stroom.

Voor productie en installatiebedrijven is dit fijn methode om extra kosten in het project mee te nemen.

U kunt vlot uw inkopen op orders volgen binnen Odoo en heeft snel inzicht in de voortgang erin

Maak een inkooporder op een verkooporder aan.

U kunt vrij eenvoudig een inkooporder aanmaken:

  1. Ga naar de verkooporder waarop u een inkoop wilt aanmaken.
  2. Druk op de knop “Inkopen”
  3. Maak een inkooporder aan
  4. De inkooporder wordt automatisch gekoppeld aan uw verkooporder.

Voor Odoo 12 extra handig bij inkopen op order

Let op: Deze module is extra handig bij automatisch inkopen op order.  De inkopen gekoppeld aan de verkooporder worden ook meteen zichtbaar gemaakt. U kunt vanaf de verkoop meteen met de inkoop op de order aan de slag.

Inkopen zichtbaar op onderhanden werk en project resultaat.

U kunt nu vanaf een verkooporder het projectresultaat of orderresultaat uitdraaien.

De inkopen rechtstreeks op order zijn zichtbaar als een apart onderdeel van uw resultaat. Tevens kunt u deze ook in de samenvatting van uw project resultaat vinden.

Hierdoor zijn deze kosten ook meteen zichtbaar op uw Onder handen werk (OHW)  in Odoo.

Voor het overzicht voorcalculatie en nacalculatie in Odoo is het nodig dat u de module calculaties gebruikt.

 

Vertel mij meer over de module calculaties

Inkopen op order geeft u directe sturing

U legt de inkopen op een order of project vast. Hierdoor  worden kosten rechtstreeks op de order binnen Odoo geplaatst.  U heeft hierdoor meer zicht op de daadwerkelijke kosten op uw order.  Dit kan beter zijn dan wanneer u alle inkopen over de voorraden laat lopen en u afhankelijk bent van de voorraadwaarde van de artikelen bij een inkooporder.

Ook is het mogelijk om binnen een order rechtstreeks op de gekoppelde inkopen te sturen, zodat u uw toeleveranciers goed kunt aansturen.  Dit is vooral van belang voor handelsbedrijven welke meteen vanaf een inkoop leveren.  De leverdatum van de inkooporder bepaalt grotendeels de verkoopdatum.

Voor productiebedrijven en installatiebedrijven deze module ook een goede toevoeging. U kunt dan kosten boeken welke niet meteen betrekking hebben op uw bestek of stuklijsten. Deze kunt u dan zuiver houden en dat maakt het inlezen van deze lijsten vanuit andere pakketten eenvoudiger.

Graag helpen wij u met de implementatie van deze module en laten wij u de vele mogelijkheden zien.

Ja wij willen ook eenvoudig inkopen met Odoo