Het plannen van de kinderopvang en/of BSO maken wij eenvoudig

De planning van uw kinderopvangbedrijf en/of buitenschoolse opvang (BSO) vormt het hart van uw werkzaamheden en is een erg belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering.  Uw klanten, de ouders, vertrouwen erop dat u de opvang kunt leveren van hun kinderen. Ook zullen er afdoende leidsters moeten zijn ingepland om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

U heeft hiermee te maken met ouders welke van dag willen wisselen en kinderen welke ziek kunnen worden.  Ook uw leidsters kunnen vrije dagen opnemen.

Hoe zorgt u ervoor dat dit allemaal in goede banen wordt geleid, waarbij u een goed overzicht behoud?

Odoo Planning voor de kinderopvang

Het decentraal bijhouden van de planning in Excell of met een systeem welke hier niet goed voor is ingericht is een hoop werk.  U wordt ook regelmatig verrast dat de planning niet klopt. Ook is het een enorme klus om uw facturen goed en actueel te houden en u bent veel tijd kwijt om alles correct te factureren.

U wilt graag flexibel zijn richting uw klanten, echter het lijkt erop dat dit niet kan, omdat het aanpassen van de planning gewoonweg bijna niet te doen is.

Maand Overzicht Planning KinderOpvang of BSO

We hebben daarom de module planning ontwikkeld specifiek voor kinderdagverblijven. Hiermee kunt u vlot uw afdelingen met hun bezetting in plannen.

Odoo Planning voor de kinderopvang

U definieert eerst verschillende dagen welke u binnen een jaarlijkse kalander per afdeling kunt inrichten. Als voorbeeld definieert u de vakantiedagen en gewone schooldagen, zodat u hierop kunt gaan plannen. Uw producten koppelt u dan aan de specifieke dagen, zodat u weet op welke dagen klanten welke producten kunnen afnemen.

Meer informatie
Met ons samen groeien met Odoo

De plannings module

Indien u de basisgegevens van uw planning goed hebt ingesteld, kunt u uw producten via contracten verkopen waarbij de planning wordt bepaald aan hetgeen u op uw contract verkoopt. In de offerte stadium van uw contract kunt u meteen zien of u de gegeven dagen en tijden qua planning kunt realiseren en indien de klant akkoord gaat dan wordt de planning meteen geactualiseerd.

Resultaat

Kortom u hoeft geen afzonderlijke planning meer bij te houden. De planning is volledig samengevoegd met uw contracten en hetgeen u factureert.

Meer informatie

Hoe werkt het

Uw personeel heeft hiermee meteen een actueel overzicht van de kinderen welke op ieder dag komen opdagen. Indien een ouder zijn kind ziekmeldt of van dag wilt wisselen, kan dit meteen in de planning worden aangepast en gebaseerd op deze aanpassen en de realiseerde planning welke is gebaseerd op aanwezigheidsregistraties worden automatisch de facturen naar klanten verzonden.

Kortom u hoeft geen afzonderlijke planning meer bij te houden. De planning is volledig samengevoegd met uw contracten en hetgeen u factureert.

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo