Contractbeheer voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (crèche) of peuterspeelzaal

Het is voor uw klanten (de ouders van de kinderen)  enorm belangrijk dat u de afspraken met hen goed vastgelegd. Dit doet u door een contract (plaatsingsovereenkomst) met de ouders af te sluiten.  In deze overeenkomst legt u vast op welke diensten (producten)  de ouders kunnen rekenen voor de opvang van hun kind.

Afspraken voor ouders

Deze afspraken zijn voor ouders erg belangrijk, omdat zij erop moeten kunnen rekenen dat opvang voor hen beschikbaar is, omdat zij dit met hun werkgever moeten afstemmen.  Om deze zekerheid te kunnen geven hebben wij de contracten gekoppeld aan de planning van de kinderopvang, zodat meteen inzichtelijk is of de afspraken kunnen worden nagekomen.

Planning voor de opvang

Voor u is de plaatsingsovereenkomst van groot belang, omdat u wilt weten hoeveel kinderen er komen en of dit binnen uw capaciteit en planning past.  Daarom hebben wij het contractbeheer voor u gekoppeld aan uw planning.

In het contract wordt vastgelegd welke producten worden afgenomen

In het producten overzicht legt u vast welke producten (diensten)  u op welke dag verkoopt.  Standaard gaan wij uit van een frequentie van 1 week. Deze kunt u eventueel wijzigen.  De producten bepalen op welke tijden u de diensten levert.  Zo legt u bijvoorbeeld vast dat u VSO levert tussen 07.00 en 08.30.  Op deze wijze  maakt u binnen een contract snel inzichtelijk wat men kan verwachten.

Meer info over onze kinderopvang oplossing

Contract als concept of offerte.

U kunt uw contract als concept of offerte aanbieden zonder dat dit meteen effect heeft op de planning.  Bij een concept contract is er nog geen enkel effect op uw planning en is het meer voor klanten welke een prijsindicatie willen.  Bij een offerte wordt de planning wel gevuld met uw afgesproken diensten, echter deze heeft een aparte status, omdat de afspraken nog niet definitief zijn gemaakt.  U kunt echter wel een periode rekening houden met het feit dat u bepaalde offertes bij ouders heeft uitstaan, zodat u niet het risico loopt dat u teveel beloofd aan uw klanten.

Contract Fasen

Lopend contract

Met een lopend contract ziet u meteen rechtstreeks het effect van uw contract op uw planning en kunt u zien of er eventueel knelpunten zijn om de afspraken op uw contract te realiseren.

ContractPlanning

Contracten verder beheren

U kunt de opgemaakte contracten eenvoudig meteen met 1 druk op de knop naar de ouders mailen, zodat zij meteen deze kunnen ontvangen.

Naast dat uiteraard de facturatie volledig automatisch door Odoo wordt geregeld, kunt u eventueel handmatig facturen aanmaken.

Uiteraard kunt u het contract annuleren of verlengen.  Het verlengen van een contract doet u als ouders bijvoorbeeld vanaf een bepaalde datum een dag extra willen.

Handelingen op contract

U kunt contracten (plaatsingsovereenkomsten) eenvoudig en goed beheren met onze Odoo-oplossing

Met Odoo kunt u eenvoudig contracten maken voor uw kinderopvang, bso.   Aanpassingen zijn meteen zichtbaar in de planning.

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo