Beheer van de postlijst in Odoo

Voor bedrijven en zeker voor verenigingen en stichtingen is een belangrijk onderdeel van de administratie het beheer van de postlijst. Binnen Odoo hebben wij hiervoor een specifieke module ontwikkeld.

Documenten opgeslagen in Odoo

De postlijst is een specifieke toepassing van de module documenten welke wij hebben ontwikkeld in Odoo. Met deze module kunnen bijlagen in mappen worden ingedeeld en krijgen ze extra kenmerken.

In de praktijk bleek dit voor het beheer van de postlijst niet afdoende en hierom hebben wij specifieke kenmerken aan de documenten toegevoegd, zodat deze kunnen worden gebruikt als een soort postlijst. Met de module kan je eenvoudig documenten aan relaties koppelen en hieruit een postlijst overzicht maken, zodat iedereen inzicht heeft in de documenten stroom. De functie van secretaris van een stichting of vereniging wordt hiermee erg eenvoudig gemaakt.

Vertel mij meer over de module documenten

Toevoegen van documenten aan de postlijst

Om een document toe te voegen zoek je de betreffende relatie in Odoo op waar je de document aan wilt koppelen.

Iemand die Odoo goed kent ziet hier een extra Icon genaamd documenten. Klik op deze icon en dan zie de documenten welke aan de relatie is gekoppeld. Druk hierbinnen op de knop aanmaken en vul de gegevens van het nieuwe document in en voeg het bestand als bijlage toe.

Sla het document op en deze wordt toegevoegd aan de PostLijst.

Bij de relatie zie je nu dat er 1 document is toegevoegd.

Overzicht in de documenten stroom

Door het werken met de postlijst in Odoo heeft u het overzicht in de correspondentie welke binnen uw bedrijf, stichting of vereniging wordt gevoerd. Tevens kunt u door de indeling in mappen vrij eenvoudig inzoomen op een bepaalde onderdeel van uw correspondentie, zoals de ledenadministratie.

Alleen bepaalde gebruikers krijgen toegang tot de postlijst, zodat u binnen uw organisatie de toegang tot uw documenten beperkt en zeker stelt.

Odoo kan uw werkzaamheden administratief perfect ondersteunen

Met Odoo heeft u een goede verzameling van applicaties welke uw werkzaamheden goed ondersteund.

Omdat Odoo een open source pakket is, kunnen wij voor u vrij eenvoudig zaken toevoegen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning bijna perfect wordt.

Zo hebben wij vrij vlot voor onze klanten de postlijst module toegevoegd.

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo