Odoo implementeren meer dan installatie en configuratie van een template

Het implementeren van een Erp-pakket is ingewikkeld. In vergelijking tot andere pakketten is Odoo eenvoudig. Het zwaarte punt bij onze implementaties ligt hem bij het verbeteren van de manier van werken. Door beter te werken realiseren wij mogelijkheden tot groei voor onze klanten.

Bij de implementatie van een ERP-pakket hoort overigens het zwaartepunt van de inspanning te liggen bij de organisatorische wijzigingen en niet bij het aanpassen van het pakket zelf.

Nadruk op het veranderproces

De doelstelling van onze klanten is om beter te werken. Dit betekent vaak structuur aanbrengen en zaken eenvoudig maken. Een goede leverancier zal een klant in dit proces begeleiden. Aan de hand van de eenvoudige werkwijze, zal Odoo moeten worden geïmplementeerd.

Belangrijk hierbinnen is:

  • Er is draagkracht binnen de organisatie
  • De processen zijn goed in kaart gebracht
  • De leverancier en de klant vormen een team met de juiste kennis en inzet
  • De initiële implementatie is eenvoudig
Op zoek naar de goede werkwijze in Odoo

Het template bestaat niet.

Veelal bieden leveranciers u een template (blauwdruk) aan van uw bedrijfsproces.  Het ERP-systeem dat zij hanteren is gebaseerd op het template. Met dergelijke template zult u niet het optimale resultaat bereiken. Met de inzet van een algemene blauwdruk loopt u ook het risico dat deze niet past.

Belangrijk is dat hetgeen wat uw bedrijf uniek maakt goed wordt ondersteund. 

De andere zaken kunnen prima met een algemene werkwijze worden bediend.

De template bestaat niet voor uw bedrijf

Met Odoo op weg naar een goed bedrijf

Ga uit van uw eigen kwaliteiten en passies als ondernemer binnen uw bedrijf. Gooi de templates en blauwdrukken allereerst weg. Bepaal de ideale werkwijze voor u en laat ons deze met u vinden. U zult zien dat wij voor u tot een goede werkwijze komen.

Als wij samenwerken om tot uw goede werkwijze te komen,  dan zal deze ook grotendeels vanzelf in Odoo gaan ontstaan.

Uw onderneming groeit en haalt een optimaal resultaat.

Kies voor een samenwerkingspartner welke voor u een goed resultaat met de inzet van Odoo kunt realiseren. Kies voor OntwikkelingInEenvoud.

Ja. Ik ga ook voor een goede werkwijze