Ontwikkel in eenvoud

Eenvoud! Dat is iets waar wij naar streven.
Wij willen graag dat bedrijven en organisaties zich eenvoudig ontwikkelen. Door het wegnemen van barrières in organisaties kan een grote groei ontstaan.

Die exponentiële groei bestaat wat ons betreft niet alleen uit geld, juist leggen wij de focus op de potentie van het bedrijf, de ondernemer en zijn personeel. Deze groei kenmerkt zich door het nemen van constante kleine stapjes welke in de loop van de tijd het grote verschil maken.

Het nemen van die juiste stappen doen wij samen met en voor onze klanten. Doordat onze focus ligt op exponentiële groei waarbij we de potentie volledig benutten, voorkomen wij vaak vervelende reorganisaties. Zo blijft de kracht binnen het bedrijf!

 

Eenvoud lijkt logisch en natuurlijk

Eenvoud zou logisch moeten zijn. Helaas zien wij en u overal complexiteit ontstaan. Regelgeving of een ingewikkelde oplossing voor een probleem is vaak de uitweg, omdat we denken dat het anders niet is op te lossen. Bedrijven en organisaties denken op deze manier grip op hun bedrijf te krijgen. Helaas is vaak het tegenovergestelde het geval. Voor eenvoud moeten wij vaak weer onbevangen als een kind naar situaties kijken. Sta even stil en neem de tijd om een andere weg in te slaan.

Eenvoud is natuurlijk en logisch

Eenvoud betekent observeren en stil staan

Zo bereiken wij eenvoud: onderzoeken, kijken, luisteren en voelen naar een situatie.

Met bereidheid om buiten de bestaande situatie te denken en niet meteen de gangbare oplossing te implementeren, omdat uw concurrenten dit ook doen. We komen samen met u tot een andere oplossing waarbij u meteen een voorsprong neemt op uw concurrenten, want u maakt een bewuste keuze.

Laat uw concurrenten maar rennen over de complexe lange weg. U kiest ervoor om te wandelen op de logische directe korte weg. U kiest voor eenvoud.

Eenvoud is opnieuw en anders naar de wereld kijken

Ons middel is software

Wij gebruiken software (erp) als middel om eenvoud te bereiken.

Wist u dat u als klant in de praktijk slechts 5-10% van de functionaliteit van de software benut
en dit uiteraard meestal ook niet op de eenvoudige wijze.

Dit willen wij voorkomen!

Bij en voor de implementatie van onze software komen vele andere zaken binnen uw bedrijf aan de orde. Dit omdat tegenwoordig alle functies en werkzaamheden wel met software te maken hebben. Doordat we oog hebben voor de andere facetten binnen het bedrijf en samenwerken met andere vak specialisten laten wij uw bedrijf ook buiten onze software groeien.

Uiteindelijk wordt onze software hier ook beter van. Het is een echte uitdaging om software eenvoudig te houden. In de praktijk beloven software leveranciers van alles en leveren functionaliteiten om hun software te verkopen. Onbewust werken klanten hieraan mee, door veel functionaliteit te vragen zonder een echt inzicht, beeld en gevoel te hebben of deze wel daadwerkelijk nodig zijn.

Wij verkopen geen software met toenemende functionaliteiten waardoor de complexiteit toeneemt.
Wij leveren eenvoud.

Eenvoud versus complexiteit

De keuze is Odoo.

Als software middel hebben wij voor open source en specifiek Odoo gekozen.

Dit omdat wij zien dat de code en de structuur van Odoo het toelaat om eenvoud voor klanten te bereiken.

In de kern kunt u met Odoo eenvoud bereiken.

Wie kiest u dan als de implementatie partner?

Odoo – inzicht in één overzicht

Wij maken gebruik van Odoo, open source ERP software bestaande uit modules waarmee de functionaliteit in alle lagen van het bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zodoende wordt er een basis gecreëerd om groei te faciliteren voor nu en in de toekomst. De modules kunnen geleidelijk worden toegepast binnen uw bedrijf voor een gestroomlijnde implementatie. Alle modules zijn gekoppeld en werken samen als één applicatie. U kunt het bedrijfsproces in een overzicht aansturen en bijsturen.

Odoo logo