Wat zoekt u?

  • Doelgroep

  • Module

  • Verwijder selectie

Ook interesse in een plannings module?

Offerte opvragen

onze trots

Set Verkooporder op gefactureerd in Odoo

Binnen Odoo is er een duidelijk overzicht waarin de verkooporders in de status "te factureren" staan. Deze...

Bekijk project

Odoo boekhouding betalingsherinneringen

Odoo Boekhouding met betalingsherinneringen. Met Odoo kunt u prima de boekhouding doen. Met Odoo Business heeft u...

Bekijk project

Beheer van ruildagen voor kinderdagverblijf en/of BSO

Ouders (klanten) vragen aan u om de kinderen op een andere dag op te vangen en zo...

Bekijk project

Eenvoudig factureren voor kinderdagverblijven en bso’s

Ieder maand dienen de facturen betrouwbaar en goed naar uw klanten te worden verzonden.  Hoe verwerkt u...

Bekijk project

Beheren van vakanties van klanten (ouders) van bso’s en kinderdagverblijven

U maakt afspraken met uw klanten (ouders) met behulp van contracten (plaatsingsovereenkomsten) en dan zijn er de...

Bekijk project

Contractbeheer voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (crèche) of peuterspeelzaal

Het is voor uw klanten (de ouders van de kinderen)  enorm belangrijk dat u de afspraken met...

Bekijk project

Verbeteren van de email afhandeling

Het is mogelijk om vanaf Odoo mails te versturen, zodat je hiervoor geen aparte mail applicatie voor...

Bekijk project

Het plannen van de kinderopvang en/of BSO maken wij eenvoudig

De planning van uw kinderopvangbedrijf en/of buitenschoolse opvang (BSO) vormt het hart van uw werkzaamheden en is...

Bekijk project

Handleidingen in Odoo

Binnen uw organisatie werkt u meestal gebaseerd op gestructureerde werkprocessen welke u heeft beschreven (ISO), maakt producten...

Bekijk project