Disclaimer website

Door onze websites te bezoeken en/of de via onze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de websites van OntwikkelingInEenvoud B.V.
De informatie op onze websites zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie over onze werkzaamheden. Er kunnen geen specifieke rechten aan de informatie van onze websites worden ontleend voor specifieke projecten. Indien u daadwerkelijk gebruik wilt maken van onze informatie en/of diensten dan raden wij u ten zeerste aan contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van gegevens

Wij zijn uiteraard erg zorgvuldig met het samenstellen en onderhouden van onze websites. Wij maken uitsluitend gebruik van in het algemeen betrouwbare bronnen. Helaas kunnen wij niet voor 100% instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden gegevens en informatie.

Wij kunnen niet garanderen dat onze websites foutloos, ononderbroken zal functioneren of vrij is van malware, o.a. virussen. Wij wijzen eventuele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden gegevens en de beschikbaarheid in het gebruik van onze websites uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op onze websites staan ook links naar websites van derden. Deze controleren wij uiteraard zorgvuldig, echter wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites van anderen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De gegevens van en informatie op websites van derden worden niet door Ontwikkeling in Eenvoud B.V. nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via onze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij OntwikkelingInEenvoud B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OntwikkelingInEenvoud B.V. U mag informatie op deze websites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, als klant of partner van OntwikkelingInEenvoud B.V.

Wijzigingen
Wij hebben het recht om de gegevens en informatie op onze websites, dus ook van de disclaimer, altijd te veranderen zonder hiervan een melding te maken. Wij adviseren u om te controleren of de op door onze websites aangeboden gegevens en informatie nog steeds actueel is, indien u deze wilt toepassen.

Privacy verklaring

Cookies en webstatistieken
OntwikkelingInEenvoud B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruiken op deze website technische noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken. Wij gebruiken cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics.

Nieuwsbrief
Als u via onze website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending of om in contact met u te treden over onze diensten. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan hiervoor noodzakelijk en worden niet zonder uw toestemming met derde partijen gedeeld. U kunt altijd aangeven dat u uw gegevens door ons wilt laten verwijderen.

Klantgegevens
Indien u klant bij ons bent of met ons in contact treedt, dan ontvangen wij gegevens van u, zoals naam, email, telefoonnummers en bedrijf. Deze gegevens zullen in het algemeen betrekking hebben tot rechtspersonen. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig behandelen en alleen met het doel om met u in contact te treden met betrekking tot het leveren of het promoten van onze diensten met Odoo, zoals events en mailingen. U kunt ten allen tijde verzoeken om uw gegevens te verwijderen en wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming met derde partijen delen. U kunt altijd aangeven dat u uw gegevens door ons wilt laten verwijderen.

Klant databases
U ben als klant bij ons zelf eigenaar van uw gegevens en verantwoordelijk voor de wijze waarop u met deze gegevens omgaat. Wij verwerken slechts deze gegevens voor u. Onze medewerkers zullen alleen op uw verzoek inloggen op uw database en u ondersteunen met uw werkzaamheden. De inloggegevens worden door ons centraal op een beveiligde database opgeslagen waarbinnen de toegang tot alleen de daartoe bevoegde medewerkers is beperkt. Het gebruik van deze gegevens wordt door ons continu gelogd. Onze medewerkers zullen daarnaast alleen toegang tot uw database krijgen als dit nodig is om uw database technisch te laten functioneren. Dit laatste is beperkt tot een expliciete verzameling technische medewerkers.

Toepasselijk recht
Op onze websites en dus ook op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze websites zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rotterdam.