085 - 060 2585
contact@oi1.nl
Kooijstraat 25, 3295 BE 's-Gravendeel

RUIMTE VOOR GEZONDE GROEI

Organisaties en bedrijven organiseren hun processen met de inzet van opensource software

met een positieve bijdrage aan:

Economie

Sociale maatschappij

Milieu

OntwikkelingInEenvoud met Aardug een gouden Odoo combinatie

Vanaf 2014 heeft OntwikkelingInEenvoud als een Odoo – partner Odoo zelfstandig aan klanten aangeboden binnen de Nederlandse markt, In 2022 zijn wij gestopt om actief dit pakket te beheren en te verkopen. Dit omdat wij ons meer willen richten op de consultancy en het verbeteren van uw bedrijfsprocessen en niet op het zijn van beheerder van een software pakket.

In de groei van de klanten kwam de nadruk teveel te liggen in migraties, opleidingen en simpele software aanpassingen. Dergelijke zaken zijn voor klanten wel belangrijk echter behoorde niet tot onze primaire doelstelling. Het bleek voor ons lastig te zijn om dit goed uit te besteden. U kent het wel goede ervaren mensen zijn altijd moeilijk te vinden.

In de loop van 2022 hebben wij hierom grotendeels afscheid genomen van de meeste van onze Odoo klanten als Odoo partner, waarbij wij voor een kleine groep nog steeds het Odoo beheer verzorgen. Hierdoor kwam er weer tijd vrij om lekkere grote software implementatie projecten bij klanten te doen.

Gedurende 2022 hebben wij echter in samenwerking met de Odoo Gold partner Aardug succesvol enkele implementaties gerealiseerd, waarbij OntwikkelingInEenvoud een goede rol kon vervullen in de implementatie en de verbetering van de bedrijfprocessen en Aardug bepaalde Odoo beheertaken kon overnemen.

Deze samenwerking is ons zeer goed bevallen en wel zodanig dat wij nu als bedrijf weer actief in samenwerking met Aardug Odoo gaan aanbieden. Hierbinnen kunnen wij onze klanten echt goed helpen met het verbeteren van hun bedrijf en met Aardug hebben wij een partij gevonden welke als Odoo partner ontzettend goed in staat is om u te helpen met migraties en de pure Odoo – zaken.

Hiermee wordt de ervaring van OntwikkelingInEenvoud om uw bedrijf goed in te richten gecombineerd met de kwaliteit en de grootte van Aardug als een Gold Odoo partner om u vlot met goede aanvullende consultants te ondersteunen met uw Odoo vragen.

In deze samenwerking richt OntwikkelingInEenvoud zich op de grotere bedrijven vanaf 25 gebruikers welke voornamelijk actief zijn binnen de productie en installatie. U dient als bedrijf een duidelijk werkproces te hebben om van onze kennis en kunde te profiteren. We vinden het tof om uw productieproces en logistieke proces voor u met Odoo te optimaliseren.

Vanaf 150 gebruikers worden wij past echt enthousiast. We hebben in samenwerking met Aardug de beschikking over ervaren productmanagers en consultants om uw implementatie zeker te doen slagen.

Mocht u met Odoo vooruit willen en u twijfels of dit een goede keuze is, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met een goed advies, welke u kunt gebruiken om wel of niet voor Odoo te kiezen

De komende periode zal deze website verder worden uitgewerkt om u meer inzicht te geven in onze werkzaamheden.

Ga vooruit met Odoo en kies voor OntwikkelingInEenvoud met Aardug Bel 085 -0602585

Ga voor het verdere perspectief kies voor Odoo met OntwikkelingInEenvoud

Opnieuw gestart met ontwikkeling in Java

Na enkele jaren in de wachtstand opnieuw met Java verder

Enkele jaren waren wij gestopt en/of alleen met eenvoudige onderhoud bezig met Java-projecten. Dit omdat wij als bedrijf een andere uitdaging waren aangegaan
In 2021 weer langzaam begonnen met het opbouwen van webservices en het verlenen van diensten hierop. In eerste instantie enkele opdrachten om de communicatie tussen enkele ondernemingen en hun ERP-pakketten te standaardiseren.

Nu wordt vanaf 2021 voor enkele productiebedrijven met een service component tevens de ontwikkeling van de front-end begeleidt. Hiervoor is nu gekozen voor het React-framework
Tussendoor worden de oude oplossingen met JSF als frontend overgezet tot een wat meer gangbaardere manier van werken waarbij de front end middels webservices met de achterkant communiceert

Bent u dus een productiebedrijf met een service component en heeft u de uitdaging met de implementatie van deze technieken en dan vooral de vertaling naar business oplossingen,
dan kunt u contact opnemen om eventueel van gedachten te wisselen over hoe wij u business tot een succes kunnen maken

Bureau's welke bemiddelen in uren, hoeven geen contact op te nemen. Wij hebben het al druk genoeg en hebben rechtstreeks contact met onze eindklanten en dus geen behoefte aan bemiddeling
ook al omdat dan blijkt er totaal geen ruimte is om goed na te denken over het hoe en waarom van projecten

Verdieping samenwerking met werkstandby

Reeds enkele jaren werken wij samen met werkstandby om hun backoffice processen goed in te richten met Odoo in de rol van Odoo-partner
Omdat is aangegeven wij deze rol minder actief gaan vervullen, hebben we met elkaar afgestemd om werkstandby nasst Odoo ook op andere vlakken verder vooruit te helpen

Hiermee willen wij een bijdrage leveren in het sociaal inzetten van mensen en hun helpen om hiermee een goed bestaan op te bouwen
Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven met het juiste medewerkers kunnen werken. Dit is een van de uitdagingen van de komende jaren

In eerste instantie zullen wij ons richten op de websites en verdere ontwikkeling van de portalen

Mocht u vragen hebben over een beter sociaal alternatief voor de inzet van flexibele arbeid met minder hoofdpijn en een lagere kostprijs, dan kunt u ons hiervoor bereiken.

Een vrije werker welke enthousiast aan het werk gaat voor een opdrachtgever