085 - 060 2585
contact@oi1.nl
Kooijstraat 25, 3295 BE 's-Gravendeel

RUIMTE VOOR GEZONDE GROEI

Organisaties en bedrijven organiseren hun processen met de inzet van opensource software

met een positieve bijdrage aan:

Economie

Sociale maatschappij

Milieu

Vlotte nieuwe eenvoudige website

Een vlotte eenvoudige HTML5 website OntwikkelingInEenvoud

Even vlot een nieuwe website live gebracht. De oude had teveel betrekking tot de promotie van mijn Odoo partnership en leidde tot teleurstellingen bij partijen welke hierop reageerden. Wij hebben geen behoefte om veel tijd in onze partnership te steken. Graag vertellen wij u wat wij aan het doen zijn en op welke wijze wij bijdragen om het leven voor iedereen beter en eenvoudiger te maken

 • Selectie trajecten van software voor klanten en hierbij tevens de implementatie te bewaken zodat software leveranciers een goede kans krijgen om de software goed te implementeren en klanten de juiste toepassingen krijgen
 • Begeleiden van klanten bij het aanpassen van bedrijfsprocessen met een functionele en projectmanagement rol
 • Daarnaast implementatie en toepassen van oplossingen ontwikkeld in de programmeertaal Java en Javascript frameworks omdat we de techniek niet kunnen laten
 • Stiekem soms toch nog wat kleine klantjes helpen met Odoo en Odoo community zolang dit niet te complex wordt en geen actieve rol van andere partijen gaat vereisen en dit gewoon leuk blijft. We hebben tenslotte leuke oplossing bedacht in het verleden
 • Allicht komen wij elkaar weer tegen bij deze overstap binnen deze reis

  Afhankelijk van de tijd zal deze website in de toekomst verder met nuttige informatie worden uitgebreid

  Verdieping samenwerking met werkstandby

  Reeds enkele jaren werken wij samen met werkstandby om hun backoffice processen goed in te richten met Odoo in de rol van Odoo-partner
  Omdat is aangegeven wij deze rol minder actief gaan vervullen, hebben we met elkaar afgestemd om werkstandby nasst Odoo ook op andere vlakken verder vooruit te helpen

  Hiermee willen wij een bijdrage leveren in het sociaal inzetten van mensen en hun helpen om hiermee een goed bestaan op te bouwen
  Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven met het juiste medewerkers kunnen werken. Dit is een van de uitdagingen van de komende jaren

  In eerste instantie zullen wij ons richten op de websites en verdere ontwikkeling van de portalen

  Mocht u vragen hebben over een beter sociaal alternatief voor de inzet van flexibele arbeid met minder hoofdpijn en een lagere kostprijs, dan kunt u ons hiervoor bereiken.

  Een vrije werker welke enthousiast aan het werk gaat voor een opdrachtgever

  Opnieuw gestart met ontwikkeling in Java

  Na enkele jaren in de wachtstand opnieuw met Java verder

  Enkele jaren waren wij gestopt en/of alleen met eenvoudige onderhoud bezig met Java-projecten. Dit omdat wij als bedrijf een andere uitdaging waren aangegaan
  In 2021 weer langzaam begonnen met het opbouwen van webservices en het verlenen van diensten hierop. In eerste instantie enkele opdrachten om de communicatie tussen enkele ondernemingen en hun ERP-pakketten te standaardiseren.

  Nu wordt vanaf 2021 voor enkele productiebedrijven met een service component tevens de ontwikkeling van de front-end begeleidt. Hiervoor is nu gekozen voor het React-framework
  Tussendoor worden de oude oplossingen met JSF als frontend overgezet tot een wat meer gangbaardere manier van werken waarbij de front end middels webservices met de achterkant communiceert

  Bent u dus een productiebedrijf met een service component en heeft u de uitdaging met de implementatie van deze technieken en dan vooral de vertaling naar business oplossingen,
  dan kunt u contact opnemen om eventueel van gedachten te wisselen over hoe wij u business tot een succes kunnen maken

  Bureau's welke bemiddelen in uren, hoeven geen contact op te nemen. Wij hebben het al druk genoeg en hebben rechtstreeks contact met onze eindklanten en dus geen behoefte aan bemiddeling
  ook al omdat dan blijkt er totaal geen ruimte is om goed na te denken over het hoe en waarom van projecten

  OntwikkelingInEenvoud geen fulltime Odoo partnership

  Na enkele jaren fulltime ons te hebben ingezet om Odoo in Nederland succesvol te maken zijn wij gestopt om dit product als Odoo Business verder actief te verkopen.

  Het ons niet gelukt om implementaties op te schalen met Odoo en zijn Nederlandse partners, waardoor wij de grote klanten (250-1500 gebruikers) niet goed kunnen ondersteunen. Hierdoor kiezen wij nu voor dergelijke klanten andere partijen in de Nederlandse markt. en verzorgen meer de project aansturing en verheldering van de manier van werken. Tevens zorgen wij er als product owner bij de klanten ervoor dat zij hun klantrol goed kunnen vervullen

  Enkele klanten worden nog ondersteund om kennis van dit pakket te behouden en ook voor onze 50-tal Odoo community klanten blijven wij actief. In 2021 en 2022 zullen wij afscheid nemen van Odoo Business klanten omdat wij gezien het businesmodel en het niveau van de support van Odoo deze klanten economisich niet rendabel goed kunnen ondersteunen. Wel blijven wij gefocust binnen bepaalde doelgroepen Odoo community aanbieden omdat hiervoor goede oplossingen hebben ontwikkeld Wij stellen kwaliteit voorop en binnen onze huidige groep klanten is er afdoende synergie, zodat wij ook maximaal onze diensten kunnen verlenen tegen een goede kostprijs. Wel zullen wij enkele business klanten blijven behouden als ze passen binnen onze nieuwe profiel waarbij wij dan het mindere resultaat voor lief nemen

  Wij zien software als onderdeel van een totale aanpassing binnen organisaties en het organiseren ervan. Door de rol van Odoo partner bleven wij hangen in de technische implementatie van Odoo, omdat wij helaas in implementaties te vaak technische problemen hebben moeten oplossen en/of het minder goed functioneren van andere consultants hebben moeten ondervangen. Ook zijn wij regelmatig vastgelopen in het feit dat klanten onvoldoende hun rol in de bedrijfsvoering en projectmanagement invullen en daarom zoeken wij nu een meer activere rol hierin bij onze nieuwe klanten, omdat hier veel meer winst in organisaties is te behalen.

  Zoekt u dus een Odoo partner dan bent nu bij ons bij het verkeerde adres. Mocht u echter vastlopen in een Odoo implementatie en behoefte hebben aan een onafhankeljk advies of het verstandig is om deze op zich goede oplossing in te zetten, dan kunt u ons wel bereiken.

  We gaan echter niet zomaar Odoo voor u implementeren en/of herimplementeren.

  Afscheid full time inzet voor Odoo door betere perspectief voor klanten en leveranciers in Nederland